Forskningens Døgn 2023

CeMiSt was pleased to participate in Forskningens Døgn 2023 together with six DTU research centers funded by the Danish National Research Foundation- five Centers of Excellence and one Pioneer Center: bigQ, IDUN, NanoPhoton, SPOC and Vision, and CAPeX.

Illustration by DTU Office for Communications and Media 

Forskningscentre på Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Forskningscentre på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) finansieret af Danmarks Grundforskningsfond. Seks grundforskningscentre: bigQ, CeMiSt, IDUN, NanoPhoton, SPOC og VISION, og et pionercenter CAPeX.

Vi udfører grundforskning, der har potentiale til at skabe banebrydende løsninger på aktuelle samfundsmæssige, komplekse problemer:

  • Forståelse af grundlæggende kvantefænomener og transformering af disse til revolutionerende nye kvanteteknologier inden for kommunikation, sensing og computing - bigQ, Center for Macroscopic Quantum States, Center of Excellence.
  • Udvikling af en ny kraftfuld materialeaccelerationsplatform til materialer til Power2X – CAPeX, Center for Accelerating P2X Materials Discovery, Pinoeer Center.
  • Studier af mikroorganismers såkaldte sekundære metabolitter og deres naturlige funktion i mikrobiologiske samfund som signaler, antibiotika, næringsstoffer. Potentielt kan arbejdet lede til opdagelse af nye antibiotika- CeMiSt, Center for Secondary Metabolites, Center of Excellence.
  • Udvikling af systemer til at levere lægemidler til specifikke steder i kroppen og for at undgå at bruge sprøjter - IDUN, Center for Intelligent Drug Delivery and Sensing Using Microcontainers and Nanomechanics, Center of Excellence.
  • Udforskning af lys i optiske nanostrukturer og anvendelse af lys-stof-vekselvirkning til at løse fundamentale udfordringer inden for optisk kommunikation - NanoPhoton, Center for NanoPhotonics, Center of Excellence.
  • Løsninger til forbedret energiforbrug, kapacitet og sikkerhed i kommunikationssystemer - SPOC, Center for Silicon Photonics for Optical Communications, Center of Excellence. 
  • Fremstilling af bæredygtige kemikalier, brændstoffer og energi – ved/gennem visualisering at forstå atomstrukturen, dynamikken og funktionerne af enkelte nanopartikler under katalyse - VISION, Center for Visualizing Catalytic Processes, Center of Excellence. 

Forskningens Døgn 2023: Tak for i år!

Forskningens Døgn siger tak for i år! Vi ses i 2024!