Videos

Here you can find our outreach videos. The dissemination language varies between English and Danish.

Hvorfor producerer bakterier antibiotika

I 1928 opdagede Alexander Flemming, at en mikroorganisme, en skimmelsvamp, producerede et bakteriedræbende stof, penicillin. Både skimmelsvampe og bakterier kan producere antibiotiske stoffer, og 60% af de antibiotika, vi bruger i medicinsk behandling, er dannet af mikroorganismer. Analyser af mikrobernes arvemasse (genomer) viser, at der stadig er et enormt uudnyttet potentiale. Det er godt nyt for behandling af bakterie-infektioner. Vi har antaget, at bakterier og svampe bruger antibiotiske stoffer i deres indbyrdes konkurrence, en slags ”weapons of mass destruction”, men vi har ikke mange resultater, der viser, at det faktisk er disse stoffers naturlige funktion. Hvis vi fjerner en bakteries evne til at danne antibiotika, medfører det ofte store ændringer i vækst og adfærd hos producent-bakterien, hvilket indikerer at antibiotiske stoffer har andre funktioner end blot at være forsvar mod andre. Ved at forstå de (mange) funktioner, som antibiotika har i bakteriers biologi, kan vi både bliver klogere på, hvordan naturen fungerer, men også lægge nye og bedre strategier for at finde nye antibiotika.

 

DNA sequencing has revolutionized our understanding of life. Did you know that CeMiSt is at the upfront of such technologies to study microbes? Professor Lars Jelsback takes us to a journey through genomics and DNA sequencing technologies in our center.

The search for new antibiotics

Antibiotic resistance is a significant threat to human health, and according to the World Health Organisation, 700.000 people die due to infections caused by antibiotic resistant bacteria every year. In 2050, that number could increase to 10 million per year.
In this video, professor Lone Gram and associate professor Mikkel Bentzon-Tilia from The Technical University of Denmark (DTU), set out to explain their addition to the efforts of finding novel antibiotics, as more and more bacteria become resistant to the antibiotics that we know and use today.
Their work has been funded by the Independent Research Fund Denmark and the Danish National Research Foundation.

 DANEMO is a communication platform and research support initiative launched by DANDRITE at Aarhus University. It aims to encourage scientists in Denmark to engage with EMBL and EMBO. The DANEMO symposium from 3-4 November in Aarhus focused on raising awareness of the new EMBL programme ‘Molecules to Ecosystems’.

Lone Gram conducts research on bacterial eco-physiology and biotechnology at the Technical University of Denmark. In her center of excellence, Center for Microbial Secondary Metabolites, CeMiSt, she and her colleagues are interested in how certain molecules mediate interactions within bacterial communities and between bacteria and other organisms. She sees immense value in facilitating connections between the Danish scientific community and closer contact with EMBL and EMBO.

Bakterier i hverdagen

Professor Lone Gram fra DTU fortæller om vores liv med bakterierne:

  • Hvordan de optræder i vores hverdag
  • Hvordan vi på den ene side dyrker og udnytter dem og på den anden forhindrer dem i at vokse